Condicions general

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web www.lagastronomica.cat i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL

LA GASTRONÒMICA FOOD & WINE, S.L. és una Societat de Responsabilitat Limitada amb domicili al carrer Pitarra, nº 4 de 17230 Palamós (CATALUNYA). Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al volum 3235, foli 209, full 65170, inscripció 1ª, amb CIF B55338628 i adreça de correu electrònic info@lagrastronomica.cat.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web lagastronomica.cat.

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar lagastronomica.cat, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de lagastronomica.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de lagastronomica.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL, els col·laboradors que participen de lagastronomica.cat, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Xec regal. Validesa i política de renovacions.

El xec regal online que es pot comprar a través d’aquest web té la següent validesa:

• Validesa un cop activat. En el moment de la compra de l’experiència el xec queda activat i és vàlid durant els 12 mesos següents.

• Ampliació gratuïta via registre. Registrant el xec podràs ampliar gratuïtament 6 mesos la seva validesa i per tant el xec passarà a tenir una validesa de 18 mesos.

• Ampliació pagant un cost de gestió. Un cop el xec hagi caducat pots tornar-ne a ampliar la caducitat pagant els corresponents costos de gestió fins a la data de, com a màxim, 2 anys i 6 mesos després de la data d’activació del xec. Un cop passat aquest temps, el xec quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del punt de venda ni per part de LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL

IMPORTANT

1. Si anul·les la teva reserva amb menys de 5 dies d’antelació o no et presentes el dia i hora assenyalats, el xec regal quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador escollit ni per part de La Gastronòmica Food & Wine SL.

2. Reserva com a mínim amb 48h d’antelació, en cas contrari, el col·laborador pot no acceptar el teu xec regal.

3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a www.lagastronomica.cat

4. És possible que en determinades èpoques de l’any la quota destinada als xecs regal o al tipus d’activitat ofertada estigui completa.

6. En fer la reserva, valida la prestació del servei amb el col·laborador i confirma la localització.

2.2- Val regal

El val regal està disponible a través del web www.lagastronomica.cat o amb reserva directa via telèfon o mail. És un val amb un codi únic que funciona com un xec moneder, és a dir, disposa d’un crèdit en euros que el beneficiari pot utilitzar-lo comprant qualsevol producte del web. El val regal té una validesa d’un any a partir de la compra, tot i que es pot ampliar fins a 2 anys i mig pagant un cost de gestió de 19,9€.

2.3- Altres productes de la botiga on-line.

LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de www.lagastronomica.cat. En particular, LA GASTRONOMICA FOOD & WINE podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l’accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s’ofereixen a lagastronomica.cat

Els productes inclosos a lagastronomica.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

2.4- Informació i opinions.

LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels col·laboradors, en les fitxes d’activitat/producte o en l’apartat de comentaris de cadascuna d’aquestes fitxes del lloc lagastronomica.cat.

LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL es reserva el dret de suprimir de lagastronomica.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.